Tepelná ochrana s vápenopískem

Větší komfort, nižší náklady na energii

Vzhledem k rostoucím nákladům na energii, ale i legislativním požadavkům je pro soukromé stavebníky důležité položit základ celoročně fungující tepelné ochrany objektu již ve fázi výběru stavebního materiálu. Vápenopískové prvky těmto vysokým požadavkům přesně vyhovují. Jejich použitím nevznikají tepelné mosty a zlepšuje se vnitřní klima objektu.

Jste architekt/projektant? Odborné informace o stavebně fyzikálních vlastnostech v oblasti tepelně-izolačních vlastností najdete v záložce Stavební fyzika.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

Jaký vliv má vápenopísek na tepelnou ochranu?

Tepelné mosty jsou ty části konstrukce budovy, kterými teplo proudí rychleji než u sousedících částí stavby. To má odpovídající důsledky: počínaje únikem tepla a zvýšenou spotřebou energie až po nebezpečí kondenzace vodní páry kvůli nižším povrchovým teplotám a tím tvorby plísní . Např. použitím izolačních vápenopískových tvárnic IZO lze mnohem lépe předcházet tepelným mostům v oblasti patní vrstvy zdiva směrem do základové desky. Kromě toho jsou tímto způsobem dodrženy všechny předpisy dle ČSN EN 1996/NA týkající se požarní ochrany a ochrany před hlukem. Navíc vápenopískové prvky splňují jako stavební materiál i nejvyšší požadavky na vzduchotěsnost obálky objektu, protože vzduchotěsnou vrstvu vytváří ve spojení s vápenopískem již jednovrstvá vnitřní omítka.

Zum Anfang

Proč je tepelná ochrana pro stavebníky tolik důležitá.

Podpora
Energeticky účinný dům, energeticky úsporný dům, pasivní dům. Tyto pojmy nabývají na významu především v soukromém sektoru. Vzhledem k předpisům - např. Směrnicí EP a Rady č. 2010/31/EU „O energetické náročnosti budov“ přes Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií až např. k Vyhlášce č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov - nepředstavují budovy s vysokou tepelnou ochranou jen udržitelnou investici. V brzké době budou povinností a jsou také finančně podporovány a dotovány, např. programy Zelená úsporám.

Náklady a komfort
Dalším důležitým hlediskem pro stavebníky jsou snížené měsíční provozní náklady. Více se dozvíte pod bodem Hospodárnost. Kromě toho vápenopískové prvky působí svými izolačními vlastnostmi a schopností přirozené regulace vlhkosti pozitivně na vnitřní klima objektu.