Protihluková ochrana s VAPIS

Vápenopísek se vyznačuje velmi účinnou protihlukovou izolací

Silniční doprava, hluk letadel, ale i hluk v sousedství či sousedních bytech. Zdrojů hluku je celá řada. Všechny ale vnímáme jako rušivé - a to v mnoha podobách. Při realizaci stavebního projektu je proto důležitá protihluková ochrana - a vápenopískové cihly k ní mohou významně přispět.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

„Čím silnější zeď, tím tišší dům“

Na rozdíl od tohoto rozšířeného názoru ve skutečnosti na tloušťce zdi tolik nezáleží. Mnohem důležitějším faktorem při posuzování míry přenosu hluku a jeho intenzity na druhé straně zdiva je objemová hmotnost, tedy hmotnost (hmota) stěny. Vápenopískové prvky zpravidla odpovídají třídám objemové hmotnosti 1,6 až 2,0 a jsou tedy mnohem těžší než lehké stavební materiály, jako například pórobeton nebo lehká děrovaná cihla, vykazující objemovou hmotnost 0,4 až 0,8.  Při stejné tloušťce tak stěny z vápenopískových prvků poskytují mnohem větší protihlukovou ochranu.

Věděli jste již, že...?
11,5 cm silná stěna z vápenopískových prvků s třídou objemové hmotnosti 1,8 zajistí lepší protihlukovou izolaci než 30 cm silná stěna z cihel s třídou objemové hmotnosti 0,6.

Zum Anfang

Protihlukovou ochranu nelze zlepšit dodatečně!

Zásadně by se mělo již při plánování vlastního zdiva zohlednit, jaký stavební materiál by měl být použit pro vnitřní a obvodové stěny. Protože: dodatečně lze protihlukovou izolaci uvnitř zlepšit jen omezeně, například montáží sádrokartonových desek, a to je většinou také spojeno s vyššími finančními náklady. Např. ze studie německého Spolkového úřadu  pro životní prostředí z roku 2014 vyplývá, že 54 procent dotazovaných je rušeno silničním provozem. Nejefektivnější protihlukovou ochranou je proto zohlednit tento faktor již při výběru stavebních materiálů.

Věděli jste již, že...?
Pokud například vápenopískové zdivo obložíte sádrokartonem, ovlivníte tím přirozený vliv vápenopísku na vnitřní klima prostoru.