Vyrovnávací bloky a IZO bloky

Systémové doplňkové prvky pro
výškové i délkové vyrovnání stavby.

VAPIS vyrovnávací a IZO bloky

Vyrovnávací bloky VAPIS se používají jako systémové doplňkové prvky pro výškové vyrovnání stavby, a to v patní vrstvě zdi, kde slouží navíc i ke zhotovení ideálně rovné patní vrstvy zdiva pro další přesně zdění. Mohou být použity i v koruně stěny, anebo v obou místech současně.U systémů VAPIS QUADRO se používají i uložené na výšku pro případné délkové vyrovnání stěn.

Izolační bloky VAPIS IZO jsou tepelně-technicky optimalizované vápenopískové prvky, které se vyrábějí dle všeobecně platného stavebně technického osvědčení (Zulassung) při použití přirozené lehčené příměsi. Tím se zvyšuje jejich tepelně izolační schopnost, přičemž si patní vrstva zachovává stejné nebo lepší pevnostní charakteristiky jako vrstvy zdiva nad ní. 
Jsou nabízeny jako plný blok s třídou pevnosti 20 a výpočtovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ ≤ 0,33 W/(m∙K).
IZO bloky se používají na místech možných geometricky podmíněných tepelných mostů jako např. patní vrstva zdiva vnějších i vnitřních stěn nad základovými deskami či nevyhřívanými sklepními prostory, popřípadě jako patní vrstva atiky na stropech.

Vyrovnávací bloky:

Výšky vyrovnávacích bloků:

Tloušťka zdiva [mm] Výšky vyrovnávacích bloků [mm]
115 / 150 / 200 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175
175 / 240 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175 / 248 / 373
300 / 360 50 / 70


Výška IZO-bloků:

Tloušťka zdiva [mm] Výška IZO-bloků [mm]
115 / 150 / 175 / 200 / 240  113