VAPIS QUADRO E

VAPIS QUADRO-E:
navíc s průběžnými vertikálními kanálky pro instalace uvnitř zdiva.

VAPIS QUADRO E

Bloky VAPIS QUADRO E jsou prvky pro strojní zdění vycházející ze systému VAPIS QUADRO, jsou však při výrobě navíc opatřeny vertikálními průběžnými instalačními kanálky (Ø < 40 mm) v osové vzdálenosti 12,5 cm.
Pro zdění s nimi platí stejné principy jako u systému VAPIS QUADRO, je však nutné ukládat je ve vazbě tak, aby kanálky byly průběžné po celé výšce zdiva. V takto zhotovených kanálcích je pak možné vést ohybné instalace. Výhodu této technologie je, že instalace není nutné do zdiva frézovat a že leží chráněné uprostřed zdiva. Takto se dá uspořit ca 70 % frézování svislých drážek ve vápenopískovém zdivu bez elektrokanálků.
Předpokladem pro optimální použití VAPIS QUADRO E je důsledné plánování zdiva v oktametrickém rastru 12,5 cm. Veškeré běžné délky zdiva v jakýchkoliv násobcích 12,5 jsou zhotovitelné. Omezení počtu formátů na základní prvek 1/1 (498 x 498 mm) a dva doplňkové formáty 1/3 (délka 373 mm) a 1/2 (délka 248 mm) pak usnadňují logistiku a skladování palet na stavbě.
Rovněž zde je možné využít naši službu optimalizace zdiva a zpracování kladečských plánů – spárořezů. Průběžné změny plánů na stavbě je možné realizovat bez prodlení stavby.

Základní a doplňkové bloky:

Vyrovnávací bloky:

Výšky vyrovnávacích bloků (na obr. vpravo):

Tloušťka zdiva [mm] Výšky vyrovnávacích bloků [mm]
115 / 150 / 200 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175
175 / 240 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175 / 248 / 373
300 / 360 50 / 70


Výška IZO-bloků (na obr. vlevo) ve všech tloušťkách 113 mm.