Příčkovky 70 a 100 mm

Příčkovky 70 a 100mm: ke zhotovení
vnitřních dělících nenosných zdí.

Příčkovky 70 a 100 mm

Vápenopískové příčkovky 70 a 100 mm se používají ke zhotovení nenosných vnitřních dělících zdí. Charakteristické pro ně jsou štíhle tloušťky zdiva (7 popř. 10 cm) při současné vysoké úrovni hodnot stavební neprůzvučnosti. Jsou ukládány do maltového lože z tenkovrstvé malty výšky 2 mm, u příčkovky VAPIS P7 (70) je vždy nutné promaltování i svislé styčné spáry.
Tyto příčkovky se používají jak ve fázi vlastní hrubé stavby, tak i při následných dokončovacích pracích (sokly, obezdívky apod.).
Vnitřní nenosné dělící zdi je samozřejmě možné zhotovit i z formátů tloušťky 115 mm; více informací vizte u formátů pro ruční zdění a tenkovrstvou maltu.