Nástroje a příslušenství

užiteční pomocníci k systémům VAPIS

Technika a příslušenství

Ukládací zařízení - minijeřáb

Strojní zdění s ukládácím zařízením – minijeřábem – umožňuje velmi vysoké pracovní tempo bez větší tělesné námahy zedníka. Minijeřáb se pohybuje na podlaží po vlastních kolech. Jeho nosnost činí 300 kg, výška háku nad zemí činí od 4,5 m, po vytažení teleskopu ze stožáru 6,00 m
Pojezd námi dodávaných minijeřábů je poháněn elektricky, zvedání a spouštění háku na elektrické kočce probíhá volitelně ve dvou rychlostech: 1,5 m/min a 8,00 m/min. Tím je umožněna jak rychlá práce při manipulaci, tak i přesné uložení velkoformátových bloků VAPIS QUADRO.
Díky elektrickým pohonům tak může samotný zedník plnit všechny svoje funkce – bez fyzické námahy – i v režimu zdění jedním mužem bez pomocníka. Minijeřáby jsou koncipovány tak, že jejich doprava na stavbu probíhá spolu se zdícími materiály, jejich vztyčení a uvedení do plně pracovní polohy trvá ca. 1-2 minuty.

Uchopovací kleště s řídící jednotkou

Minijeřáb je pro práci se systémy VAPIS QUADRO opatřen speciálními uchopovacími kleštěmi s řídící jednotkou. Fungují na principu samosvoru, jsou vybaveny speciálním otočnými čepy pro rozestupy trnů 12,5 a 25 cm. Ovládací jednotka minijeřábu je upevněná na kleštích ergonomicky tak, že zedník současně drží oběma rukama uchopovací kleště se zavěšenými bloky a přitom palcem ovládá pohyb minijeřábu a posun háku nahoru / dolů. To výrazně usnadňuje zdění i v režimu „jednoho zedníka“.
heit beidhändig im Griff.

Manipulační koš

Systém VAPIS QUADRO jsme schopní dodávat na stavby i bez palet. Šetříme tak stavbám náklady spojené se skladováním prázdných vratných obalů. Schopnost manipulace s pakety na staveniští, počínaje vykládkou kamionu až po uložení paketů k místům zdění, je zajištěna pomocí manipulačního koše, který se jednoduše zavěsí na hák jeřábu a který se na stavbách osvědčuje již řadu let.

Štípačka bloků VAPIS QUADRO

Se štípačkou bloků VAPIS QUADRO je možné dělení všech formátů systémů VAPIS QUADRO - vč. tloušťky 36,5 cm - na libovolné rozměry, a to jednoduše a levně stisknutím tlačítka.

Štípačka je poháněna elektro-hydraulicky. Přípojka vody není nutná, oproti okružní staveništní pile zůstávají bloky suché. Dodatečné začištění štěpné hrany např. flexou může být v případě potřeby žádoucí.

Pojízdné montážní schody

Pojízdné montážní schody jsou pevnou součástí systémů VAPIS QUADRO, neboť významně  usnadňují a zjednodušují zdění. Pro uložení 5 vrstev VAPIS QUADRO – do výšky ca. 2,60 m – odpadá nutnost zhotovení běžného lešení nutného v případě práce s ručně pokládanými boky. Protože minijeřáb přebírá od zedníka veškerou manipulační práci, umožňují pojízdné montážní schody s podestou a třemi stupni pohodlné uložení bloků až do této výšky. Schody se pohybují na aretovatelných kolečcích, jsou lehce pojízdné a přitom pevně stojí. Při zhotovení delších stěn je možné spojit dohromady více schodů vedle sebe. Pro zhotovení stěn vyšších než ca. 2,60 doporučujeme pojízdné montážní schody se čtyřmi stupni, podestou a zábradlím, popřípadě jsou v půjčovnách nářadí k dispozici i schody větší.

Plochá kotva, kotva P7

K vápenopískovým systémům VAPIS a VAPIS QUADRO dodáváme ploché kotvy ke zhotovení napojení zdiva tzv. tupým spojem.
Jsou vhodné pro tenkovrstvé malty, plochá kotva (obr. vlevo) se používá:

  • k napojení všech tlouštěk přes ložné spáry,
  • ke spojení dvouvrstvého zdiva (propojení nosné zdi s přizdívkou).

Kotva P7 (obr. vpravo) se používá:

  • pro napojení příčkovky VAPIS P7 (70) na jakoukoliv jinou tloušťku (navrtáním)
  • k dodatečnému napojení zdiva, pokud nebylo možné při zdění vložit do spáry plochou kotvu za čerstva
  • k dispozici jsou její varianty pro pevný nebo pružný spoj.

Technické poradenství

Obchodní a technické poradenství