VAPIS H+H Group

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Politika ochrany soukromí ve společnostech skupiny H+H Group

Osoba odpovědná za správu těchto webových stránek:

VAPIS stavební hmoty s.r.o. (dále jen „my“),
Beroun – Město 660
266 01  Beroun
Česká republika
IČO: 27592065

Telefon: +420 311 644 705
E-mail: info@vapis-sh.cz

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nám nevznikla.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je poskytnete tím, že vyplníte formulář na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, např. e-mailem. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáváme na základě toho, jak užíváte naše webové stránky. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení), a v souladu s vnitrostátními právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V následujícím textu Vám podrobněji vysvětlíme, jak zpracováváme osobní údaje a na základě kterého zákonného titulu. A konečně, vysvětlíme Vám, jaká máte práva, a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

2. Zpracování dat prostřednictvím Cookies a logování

Naše webové stránky používají takzvané cookies, které potřebujeme k tomu, abychom zajistili poskytování všech funkcí webových stránek a abychom dokázali analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách, což je v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení.  Cookie je malý soubor, který ukládá určité informace o přístupových zařízeních uživatelů (PC, Tablet, Smartphone apod.). Když se takové zařízení opět připojí na naše webové stránky, server dokáže vyhodnotit informace uložené v cookie různými způsoby. Cookies mohou být například využita k rozpoznání uživatele nebo sledování jeho chování. Děláme to, protože máme oprávněný zájem na optimalizaci našich webových stránek a na tom, abychom vylepšili naše webové stránky pro jejich uživatele. Využíváme jak dočasné soubory cookies, které se automaticky vymazávají poté, co je ukončena činnost prohlížeče, stejně jako i trvalé soubory cookies, které po určitou dobu zůstanou ve Vašem zařízení.

Cookies můžete kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Navíc můžete cookies pro určité webové stránky kdykoli povolit nebo zcela deaktivovat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies viz bod 6 této Politiky ochrany soukromí v souvislosti s Google Analytics.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, naše webové stránky používají také takzvané protokoly souborů (logy), na nichž se ukládají data při každém zobrazení  konkrétní webové stránky. Uložené záznamy obsahují následující údaje:

Protokoly souborů jsou automaticky vymazávány každých 14 dnů. Jinými slovy, veškerá data, která jsou v nich obsažena, budou nevratně smazána. Toto dočasné uložení dat slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. To je také naším oprávněným zájmem k ukládání těchto dat. Údaje získané z protokolů souborů (logů) nepoužíváme nad rámec tohoto účelu.

3. Google Analytics

V souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení využívají tyto webové stránky Google Analytics, webový analytický nástroj poskytovaný společností Google, Inc., se sídlem v USA (dále též jen “Google”). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači, k tomu, aby pomohly webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé tyto stránky používají. Informace, které cookie vytvoří o Vašem používání webových stránek, jsou obvykle předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA.

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii subjektům v USA, které samy osvědčily přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU–USA („EU-US Privacy Shield“) na ochranu soukromí u Ministerstva obchodu USA a zavázaly se k jejich dodržování, povoleno.   Společnost Google sama osvědčila přijetí rámcových zásad  politiky na ochranu soukromí prostřednictvím štítu EU–USA a zavázala se k jejich respektování.

V případě, že aktivujete anonymizaci IP adresy na těchto stránkách, společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie, jakož i ostatních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předtím, než ji předá do USA. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zaslána společností Google na server do USA, kde je zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto stránkách aktivní. Google bude pro nás využívat tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, vytváření souhrnných zpráv o aktivitách na webu a pro účely poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu pro nás jakožto provozovatele webu. Máme oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů stránek, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a naši reklamu.

Můžete používání cookies deaktivovat výběrem příslušných nastavení na Vašem prohlížeči.  Dále můžete zamezit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala (zpracovávala) údaje (cookies a IP adresy) stažením a nainstalováním plug-in prohlížeče, který je dostupný na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Vezměte prosím na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč, který používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby Vás Google Analytics sledoval.

Vezměte, prosím, také na vědomí, že budete znovu sledováni, pokud vymažete opt-out cookie nebo pokud doba pro toto vypnutí sledování vyprší. 

4. Google Maps

Na našich webových stránkách můžeme využívat služeb Google Maps, což je služba společnosti Google Inc., se sídlem v USA (dále též jen “Google”). Zavedení této služby na naše webové stránky znamená, že osobní údaje uživatelů stránek, kteří je navštíví, mohou být předány společnosti Google. Toto zpracování je prováděno v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, neboť je naším oprávněným zájmem udělat naše webové stránky pro uživatele, kteří je navštěvují, uživatelsky atraktivnějšími. S Google Maps můžeme nabízet interaktivní mapy, které umožní návštěvníkům našich stránek ukázat naše umístění a získat dopravní navigaci.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 umožňuje předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii subjektům v USA, které se samy certifikovaly u Ministerstva obchodu USA a zavázaly se k dodržování doplňujících zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“). Společnost Google se sama certifikovala ministerstva obchodu USA a zavázala se k respektování těchto zásad.

Pro další informace o politice společnosti Google na ochranu soukromí, prosím, navštivte stránky: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=uk  (externí odkaz na Google)

5. Zpracování prostřednictvím volby fontů písma

K zobrazování textů a fontů písma na našich webových stránkách používáme font.com od společnosti Monotype Imaging Holdings Inc., se sídlem v USA (dále jen “Monotype”). Tato služba je zpoplatněna a výše závisí na počtu zhlédnutých stránek ze strany uživatelů.  Za tím účelem je na našich stránkách aktivován tzv. Javascript, jehož pomocí lze přístupy uživatelů spočítat.  Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, děje se tak na základě zákonného titulu pro zpracování dle článku 6 bod 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, protože máme oprávněný zájem na tom, abychom poskytovateli služby umožnili vyfakturovat počty zhlédnutí webových stránek.

6. Vkládání YouTube videí

Na našich webových stránkách aktuálně nepoužíváme videa YouTube LLC. Pokud bychom tak činili, informujeme Vás tímto, videa YouTube LLC jsou založené v USA (dále jen “YouTube”). Když si takové video přehráváte, YouTube posílá cookie k Vašemu vyhledávači (viz bod 3 této Politiky ochrany soukromí), takže Vás YouTube může rozpoznat, když navštívíte YouTube nebo kterékoli jiné webové stránky, kam byla YouTube videa vložena.  Můžete cookies kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím YouTube můžete najít na webových stránkách YouTube: www.youtube.com.

YouTube LLC má autocertifikaci prostřednictvím společnosti Google Inc. a je součástí EU/US ochranného štítu (“EU-US Privacy Shield). Komise implementací svého prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 umožnila předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii subjektům v USA, které samy certifikovaly u ministerstva obchodu USA a zavázaly se k respektování doplňujících zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany prostřednictvím štítu EU–USA na ochranu soukromí. Společnost Google se prostřednictvím autocertifikace u Ministerstva obchodu USA zavázala k dodržování těchto zásad.

7. Zpracování osobních údajů tím, že nás kontaktujete

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení, za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávněném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět. Takto používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze za účelem zpracování Vašeho konkrétního požadavku. Toto zpracování může zahrnout též jejich zaslání jiné společnosti v naší skupiny, pokud je to nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku. Nezpracováváme je nad rámec těchto účelů.  Můžete také uplatnit Vaše práva uvedená pod bodem 11 této Politiky ochrany soukromí. Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli současně s žádostí, vymažeme po 2 měsících poté, co jsme na Vaši žádost odpověděli nebo co jsme ji předali k vyřízení, nebude-li zde jiný zákonný důvod pro jejich uchování. Další informace ohledně mazání Vašich osobních údajů najdete pod bodem 12 této Politiky ochrany soukromí.

8. Souhlas se zasíláním našeho newsletteru

Protože nezasíláme žádné newslettery, není tato informace pro Vás relevantní.

9. Šifrování

K přenosu dat na našich webových stránkách využíváme SSL šifrování. Naše webové stránky a ostatní systémy chráníme technickými a organizačními prostředky proti ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob, které by mohly Vaše osobní údaje pozměňovat nebo šířit. 

10. Kategorie příjemců osobních údajů; a jejich předávání do třetích zemí

K Vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory, kteří jsou našimi smluvními partnery, pokud jde o správu webových stránek, například host provider, agentury, dodavatelé IT služeb, jakož i dodavatelé služeb zmínění v bodech 6 až 8 této Politiky ochrany soukromí. Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory však zpracovávají osobní údaje naším jménem, jednají pouze na základě našich pokynů a my jsme s nimi uzavřeli tomu odpovídající smlouvy. To se týká také poskytovatelů služeb, kteří bypřípadně měli svá sídla ve třetích zemích (mimo EU/EHP).

11. Vaše práva

Podle článku 15 obecného nařízení máte právo bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům a informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 obecného nařízení máte navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.

Dle požadavků článku 20 obecného nařízení máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž jste tyto údaje poskytli, bránil.

Podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení máte navíc právo kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů (včetně profilování) na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f), věty první, obecného nařízení. Vyhovíme výše uvedeným žádostem v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, v němž se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

Budete-li nám zasílat jakoukoli žádost týkající se Vašich osobních údajů, směřujte ji, prosím, na kontaktní údaje, které jsme Vám sdělili úvodem této Politiky ochrany soukromí nebo které jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li za to, že byla porušena jeho práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

12. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba, po kterou jsme povinni ze zákona údaje zpracovávat, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.

Individuální nastavení souborů cookie