S vápenopískovými prvky VAPIS je možné
estetiku a funkčnost optimálně spojit.

Tvorba, architektura

Jeviště Architektura und Funktionalita

Architektura vsází na emoce, nápady a mnohostrannou kreativitu ve spojení s funkčností. Správná volba materiálu poskytuje velký prostor pro kreativitu a inspiraci. K tomu všemu lze využít vápenopískové prvky.

Vápenopískové prvky splňují základní nárok architektury – spojení funkcionality a estetiky - v mnoha ohledech. Na jedné straně jsou coby čistě ekologický produkt základním prvkem ovlivňujícím vzezření budovy, který zásadně ovlivňuje pozitivní účinek a akceptovatelnost každé budovy. Na druhé straně efektivní stavební techniky a systémy, pokud jsou na stavbě racionálně využity, umožňují kvalitní architektuře se nejen zaplatit ale i vyplatit se. Protože dobrá architektura nesmí ztroskotat na nedostatku financí.

Architekti a projektanti mohou díky vápenopískovým prvkům zvládnout každý úkol, každou stavbu –  od rodinného a řadového domu přes kvalitní bytové domy, veřejné stavby až po průmyslové a komerční objekty – a to z různých hledisek a různými cestami s cílem dosažení komplexních, architektonicky perfektních a promyšlených řešení.

K dispozici mají bezpočet produktů z našeho portfolia. To zahrnuje kromě jiného různé formáty pro nosné i nenosné vnitřní i vnější zděné konstrukce ve známých a ověřených tloušťkách stěn, s různými objemovými hmotnostmi a třídami pevnosti v tlaku, pro splnění vysokých nároků na statiku a stavebně fyzikální požadavky. Nad to dává kvalitní lícové vápenopískové zdivo jako estetický architektonický prvek výraz každému stavebnímu dílu a plní i ty nejnáročnější přání ohledně stavebního stylu.

Především systémy VAPIS QUADRO ukazují, jak životaschopně spojit ekonomiku a stavební umění. Funkčnost a ekonomičnost systému, flexibilita využití objektu a jeho dlouhodobá udržitelnost jsou při tom zcela podstatnými kritérii. Výsledkem dalšího vývoje a zlepšení vápenopískových prvků a systémů je vývoj systému VAPIS QUADRO E, původně zamýšleného pro vedení instalací ve vertikálních průchozích kanálcích. Systém se v současnosti stává předpokladem pro budoucí uplatnění systémů pro temperování stěn QUADRO THERM a flexibilních elektroinstalací KS QUADRO ETRONIC. Oba jsou vysoce funkční, vyzrále systémy, které přinášejí již nyní ekonomické a perspektivní synergické efekty. QUADRO THERM v sobě spojuje architekturu, zdravé bydlení a úspornost; QUADRO ETRONIC architekturu a zaměření na budoucí komunikační technologie.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě