VAPIS H+H Group

Další zprávy a aktuální informace...

News...

2024

Nový ceník pórobeton 2024 / vápenopísek zůstává...

... zde naleznete nový Ceník pórobeton H+H 2024, platný od 1.5.2024.
Ceník vápenopísku od 1.1.2023 zůstává nadále v platnosti.

Pracovní postupy vápenopísek + pórobeton

... zde naleznete rozšíření našich Technologických doporučení o další Pracovní postupy pro vápenopísek i pórobeton.