Udržitelné stavitelství

Váš 'sustainable building' z vápenopísku

Vápno, písek a voda: vápenopískové prvky vsázejí na sílu přírody a umožňují stavitelům ekologicky nezávadný způsob výstavby. Různé faktory umožňují vápenopísku bodovat ve věci trvalé udržitelnosti výstavby - a Vy z toho profitujete.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

Stavební materiál „made in Germany“

Suroviny pro výrobu vápenopískových prvků pocházejí z Německa a jsou zpracovávány v našem výrobním závodě v Drážďanech - jednom z největších a nejmodernějších závodů ve střední Evropě. Přestože je za hrancemi České republiky, jedná se závod dopravně nejbliže stavebnímu trhu v Čechách. Tím snižujeme požadavky na dopravu a prospíváme tak životnímu prostředí i v oblasti dopravy.

Zum Anfang

Čisté výrobní procesy

Čistá příroda bez chemických příměsí: Výroba vápenopískových prvků je v každém kroku udržitelná – počínaje použitými surovinami, přes formování výrobků až po recyklaci technologických odpadů. Například materiál vznikající při lisování výrobků je opět vracen do výrobního procesu – netvoří se tak žádný odpad! Protože vápenopískové prvky neškodí spodní vodě, lze je po ukončení životnosti budovy recyklovat, např. jako štěrk do podloží vozovek.

Věděli jste již, že....?
Po vytěžení písku jsou pískovny kompletně rekultivovány. Vznikají zde biotopy, které prospívají mnoha živočichům a rostlinám, a které často slouží i lidem jako rekreační plochy.

Zum Anfang

Nízká spotřeba energií

Ekologické výhody se projevují především v nízké spotřebě energie při výrobě, protože vápenopískové prvky si vystačí v procesu svého tvrzení s relativně nízkou teplotou (200°C) a to jen po dobu několika hodin. Pro tento proces je zapotřebí vodní páry, která se vyrábí ekologicky na bázi zemního plynu, lehkých topných olejů nebo bioplynu. A bonus navíc:  s vápenopískovými prvky a vhodnou izolací vnějších stěn lze významně snížit náklady na vytápění a tím i emise CO2.

Zum Anfang

Ekonomické výhody díky udržitelnému stavitelství

I finančně je udržitelné stavitelství s vápenopískovými prvky výhodné. Použitím vhodné technologie zdění můžete snížit například dobu zhotovení stavby i náklady na práci i materiál. Více se dozvíte na „Ceník a výrobní program“. 

Díky pozitivnímu vlivu vápenopískových prvků na vnitřní klima objektu můžete také ušetřit i náklady na vytápění nebo letní chlazení objektu.