Vysoká únosnost

Mnoho užitné plochy za málo materiálu

Power-materiál vápenopísek: díky vysoké pevnosti jednotlivých zdicích prvků jsou konstrukce z vápenopísku obzvlášť vysoce zatížitelné, ať už v oblasti vnitřních zdí či obvodového zdiva. Zjistěte více o výhodě vysoké zatížitelnosti pro Vás.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

Informace k pevnosti materiálu

Evropská norma na výrobu vápenopísku ČSN EN 771:2 zatříďuje jednotlivé výrobky do tzv. tříd pevnosti (TP) na základě jejich normalizované pevnosti v tlaku. U vápenopísku se nejčastěji v bytové výstavbě uplatňují třídy 10, 15, 20 a 25, existují ale i třídy vyšší.

Zum Anfang

Vysoce zatížitelný a stabilní

Díky své vysoké pevnosti nabízí vápenopísek ve vztahu k lehčeným zdicím materiálům zjevné výhody. Vedle své hospodárnosti (vizte ceny vápenopísku) se tyto vlastnosti materiálu odráží i na statice. Vápenopísek je velmi vysoce zatížitelný a proto je charakteristický vysokou únosností. To se projevuje již při volbě tloušťky zdiva. Dle ČSN EN 1996 (Eurocode 6) je přípustné zhotovení nosných zdí již ve tloušťce 11,5 cm. Toto zeštíhlení zdiva jak u nosných tak i nenosných zdí pak přináší jednak zisky užitné plochy, jednak úsporu nákladů na materiál, a to při dodržení všech normami daných stavebně technických požadavků na zdivo, s bonusem tepelné akumulace a velmi dobré zvukové ochrany.

Věděli jste již, že...?
Použitím masivní subtilní zdi je možno získat i 7% užitné plochy navíc.

Zum Anfang

Důsledky na volbu materiálu

I v samotné fázi výstavby se volba subtilní zdi z vápenopísku projeví pozitivně. Díky menším rozponům stropů šetříte náklady, neboť všechny zdi z vápenopísku jsou vysoce zatížitelné. Nad to je možné snížit spotřebu betonu a armovacího železa, jinak nutného pro zesílení zdiva z méně zatížitelného a únosného materiálu.

Zum Anfang

Další výhody vápenopísku

Vedle únosnosti je vhodné zmínit i zvukově izolační účinnost vápenopísku. Ta umožňuje zohlednit téma protihlukové ochrany již ve fázi projekce a využít ji optimálně ve fázi realizace. Nadto vápenopísek příznivě ovlivňuje vnitřní klima interiéru.