Stavba

Vše pro optimální průběh prací: představební příprava, organizace staveniště, pracovní prostor a dopravní cesty na stavbě.
Nedjůležitější informace ke: způsobům zpracování, styčným spárám i pohledovému zdivu
Co je dobré vzít na zřetel při objednávání vápenopískových prvků.
Vaše kompetentní partnery z našich řad ve věci techniky naleznete zde.