VAPIS QUADRO

VAPIS QUADRO:
prvky pro hospodárné strojní zdění na stavebnicovém principu

VAPIS QUADRO

VAPIS QUADRO je vápenopískový velkoformátový zdící systém určený k hospodárnému zhotovení zdiva. Charakteristické jsou pro něj výrazně rychlejší průběh práce a výhody exaktně rovného zdiva.
Systém sestává z několika rozměrově na sebe navazujících formátů bloků a umožňuje tak zjemnění zdícího modulu na libovolný rozměr v rastru 12,5 cm, a to jak délkově, tak i výškově. Zpracování zdiva probíhá pomocí ukládacího mechanismu – minijeřábu – v tenkovrstvém maltovém loži. Dosažení optimálních výsledků zdění je možné již v technice „zdění jedním mužem“: směrná pracnost zdění u nečlenitého zdiva činí 0,25 h/m², nebo chcete-li 4 m2 za hodinu zdění.
Velkým positivem je rovněž možnost optimalizace zdiva za účelem zrychlení průběhu zdění již ve fázi přípravy projektové dokumentace a dále naše podpora stavbě pomocí kladečských plánů - spárořezů – na každou jednu zeď, kterou po dohodě vypracováváme na základě schválené projektové dokumentace a průběžné komunikace s projektantem a stavbou. Průběžné změny plánů je možné realizovat bez problémů.
Systém VAPIS QUADRO je koncipován především pro zdění větších investičních celků, technicky je samozřejmě možné použít jej i u menších staveb, je však nutné ekonomické zvážení a porovnání jeho nákladů a efektů ve srovnání se systémem ručního zdění, které může u menších staveb (především u staveb individuální rodinné výstavby) hovořit v prospěch ručního zdění.

Základní a doplňkové bloky:

Vyrovnávací bloky:

Výšky vyrovnávacích bloků (na obr. vpravo):

Tloušťka zdiva [mm] Výšky vyrovnávacích bloků [mm]
115 / 150 / 200 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175
175 / 240 50 / 70 / 100 / 123 / 150 / 175 / 248 / 373
300 / 360 50 / 70


Výška IZO-bloků (na obr. vlevo) ve všech tloušťkách 113 mm.