Prohlášení o vlastnostech

podrobné údaje k výrobci, účelu použití,
dozorujícímu orgánu a vlastnostem našich produktů

Prohlášení o vlastnostech

Pro obchod se stavebními materiály na území Evropské unie platí od 1. července 2013 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. 

Podle něj vydává výrobce pro každý z našich vápenopískových prvků Prohlášení o vlastnostech, tak zvané Declaration of Performance (DoP). V tomto Prohlášení o vlastnostech deklarujeme podrobné údaje k výrobci, k dozorujícímu orgánu, k účelu použití výrobků a o vlastnostech každého jednotlivého produktu.  

Naše mateřská společnost jako prvovýrobce v rámci Evropské unie beze zbytku zabezpečuje systémy sledování kvality výroby a deklarací vlastností výrobků v souladu s platnými normami a legislativou Evropské unie, na každý svůj produkt vydává prohlášení o vlastnostech a původu materiálu, které si příjemce materiálů může zajistit i sám kdykoliv v elektronické podobě na internetové stránce www.dopcap.eu na základě zadání číselného kódu každého výrobku uvedeného na dodacím listu resp. na každé paletě s materiálem. Samozřejmě, na vyžádání Vám rádi zašleme tyto deklarace vlastností i my, stejně jako příslušné technické listy a podklady pro fázi přípravy a plánování stavby.

Prohlášení výrobce o vlastnostech k výrobkům musí existovat kdykoliv nejen po celou dobu výroby daného výrobku, ale i zpětně, a my jsme kdykoliv schopni a připraveni Vám tyto podklady dodat v závislosti na datu dodání výrobku. Není tak v žádném případě jakkoliv ohrožena dostupnost dokumentace pro vyžadovaná úřední řízení ve všech fázích výstavby (stavební povolení, změny stavby, kolaudace apod.).

www.dopcap.eu

Každé Prohlášení o vlastnostech je centrálně evidováno a je kdykoliv k dispozici každému zákazníkovi na internetové adrese www.dopcap.eu. Číslo DoP (tedy jedinečný identifikační kód produktu), nutné k identifikaci každého našeho výrobku, uvádíme na papírových dodacích dokumentech, nad to je podstatný obsah Prohlášení o vlastnostech uveden na každém paketu s našimi vápenopískovými prvky ve formě již dříve používaného CE– kódu a několikařádkového informačního potisku.

Příklad potisku na paletě - DoP Code č.: BWDDD-100031-1

 

Díky této centrální správě našich Prohlášení o vlastnostech ve veřejně přístupné databázi je každodenně zajištěna aktuálnost dat. Přesto Vám můžeme rádi nabídnout zaslání příslušných DoP (Prohlášení o shodě) námi dodaných výrobků vztažených na dodací list, fakturu nebo objekt, a to mailem na Vaše vyžádání.

Nad to naše společnost vydává pro český trh tzv. Technické listy jednotlivých výrobků, obsahující nejen údaje povinně deklarované výrobcem, ale i další stavebně technické a logistické informace ke každému jednomu výrobku VAPIS.

Downloadcentrum

Obchodní a technické poradenství