Překlady VAPIS

Předhotovené prvky k překrytí otvorů a prostupů.

Překlady VAPIS

Překlady VAPIS jsou předhotovené stavební dílce určené k překrytí otvorů a prostupů ve zdivu. U překladů se tažená oblast vyrábí sériově v závodě, tlačená oblast se zhotovuje přímo na stavbě.
Vápenopískové překlady slouží k překrytí malých otvorů ve zdivu (např. okna, dveře atd.). Skládají se z taženého pásu sestávajícího z vápenopískové skořepiny, betonu a výztuže, a na stavbě zhotovené tlačené oblasti ze zdiva nebo betonu.
Propočet překladu se provádí pomocí tlakových tabulek na základě typových statických výpočtů, které naleznete v sekci „Download“ nebo Vám je poskytneme na vyžádání.
Vápenopískové překlady se používají pouze při převážně klidovém zatížení. Přímé bodové zatížení (např. pilíře pod střešními vaznicemi) je nepřípustné. Při montáži musí být překlady podepřeny, při světlé šířce otvoru < 1,25 postačí jedna podpěra, při světlé šířce >1,25 dvěma podpěrami. Při překrytí překladů nadezdívkou z vápenopískových bloků musí být svislé styčné spáry zamaltovány (i u bloků s pero-drážkou), aby se vytvořil příslušný klenbový efekt zatížení.