Bloky na tenkovrstvou maltu

Bloky pro obzvlášť vysokou přesnost ručního zdění.

Bloky na tenkovrstvou maltu a ruční zdění

Bloky na tenkovrstvou maltu a ruční zdění se vyznačují obzvlášť velkou rozměrovou přesností (výšková tolerance ± 1 mm). Mají zpravidla výšku 248 mm a ukládají se do tenkovrstvého maltového lože 2 mm. Systém pero – drážka na čelních stranách usnadňuje ukládání bloků a tím zpracování zdiva. Svislou styčnou spáru není třeba maltovat, bloky se ukládají na sraz za sebe. Přesné bloky pro ruční zdění s hmotností do 30 kg se ukládají ručně. Zdivo z těchto bloků se vyznačuje přesnou rovnou plochou po obou svých stranách a je tak vhodné pro použití hospodárných tenkovrstvých omítek. Zdivo je vysoce zatížitelné, což umožňuje konstrukčně zhotovení štíhlých zdí. 

Jako systémové doplňky k těmto formátům se používají vyrovnávací bloky popřípadě IZO bloky do zakládací vrstvy zdiva a dále systémové vápenopískové překlady popřípadě věncovky.