VAPIS H+H Group

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

VAPIS stavební hmoty s.r.o. aktualizuje údaje na těchto stránkách průběžně. I přes naši veškerou pečlivost však může dojít ke změně údajů a dat. Nemůžeme proto převzít záruku za aktuálnost, správnost a úplnost zde námi udávaných informací. Jakékoliv ručení za škody vzniklé v přímé nebo nepřímé souvislosti s použitím našich stránek se vylučuje. Před použitím jakýchkoliv údajů z našich webových stránek i tištěných dokumentů doporučujeme ověřit si jejich správnost a aktuálnost u nás (mail, telefon apod.).
Pokud naše stránky obsahují linky (odkazy) na internetové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na obsah a vzezření těchto externích odkazů a proto nemůžeme převzít odpovědnost za pravdivost, správnost a úplnost informací v nich a že je nečiníme svými. Současně doporučujeme pečlivě dbát podmínek užití, ochrany dat a právních pokynů provozovatelů těchto externích stránek.

Dále si vyhrazujeme právo provést kdykoliv změny a/nebo doplnění informací udávaných na našich internetových stránkách a v nich zveřejňovaných elektronických dokumentech.