VAPIS - BIM DATA

Naše podpora pro Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit
 i Autodesk Autocad.

VAPIS nástroje pro podporu plánování

VAPIS a BIM-Tech Tools

Jako nástroj pro podporu projektantů při projekci a plánování za podpory výpočetní techniky jsme ve spolupráci s firmou BIM Technology, s.r.o. připravili doplněk pro běžně používané projekční software, obsahující charakteristiky vápenopískových produktů VAPIS.

Jedná se o doplněk BIMTech Tools, což je rozšíření  běžně používaných projekčních softwarů, jakými jsou Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit a rovněž i Autodesk Autocad. Počet funkcí se liší podle druhu software, který projektant používá (největší přínos BIMTech Tolls v produktivitě je právě u doplňků pro ArchiCAD a Revit, CAD software je rovněž podporován).

Doplněk pro VAPIS můžete stánout  zdarma po registraci na adrese
http://www.bimtech.cz

V doplňku můžete postupně nacházet nejen jednotlivé vlastní materiály VAPIS, ale i návrhy sendvičových konstrukcí i parametrické objekty VAPIS, které Vám umožní zjednodušit plánování Vašeho projektu tak, aby šetřily čas a usnadňovaly hledání nových informací.

Na této adrese naletznete rovněž informace a videa vysvětlující instalaci doplňku a jeho použití s jednotlivými projekčními programy.

Proč jsme se rozhodli pro podporu BIMTech nástrojů?

  • Přidává nové funkce do projekčního software, které šetří projektantovi čas (především odpadají nutné textové definice materiálů)
  • Je bezpečnější používat skladby doporučené výrobcem
  • Obsah se aktualizuje automaticky
  • Doplněk upozorňuje na nově vydané funkce a umožňuje jejich přidání
  • Produktové karty materiálů a sendvičů nesou odkazy na příslušné stránky VAPIS.
  • BIMTech Tools jsou pro projektanta zdarma

Použité termíny:
BIM = zkratka pro informační model budovy (3D model s informacemi o jednotlivých prvcích, z toho se generují zobrazení ve 2D = projekt).
BIM se v současnosti stává i legislativně řešeným kritériem při veřejných zakázkách (novela zákona o veřejných zakázkách) → používání a povědomí i mezi projektanty a uživateli CAD software (povědomí, že jednou budou muset přejít).

BIM software = ArchiCAD, Revit, Allplan, Vectorworks, Tekla

CAD software = AutoCAD, Zwcad, TurboCAD atd.

Stavební materiály = tak se nazývají v ArchiCADu i Revitu jednotlivé materiály, které jsou definovány jako „hmota“, tedy bez tloušťky, ale s nastaveným povrchovým materiálem (včetně barvy, textury) a fyzikálními parametry jako jsou např. objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti atp.

Sendvičové konstrukce = skladba konstrukce. Dobrým příkladem je třeba zateplovací systém ETICS. V podstatě se jedná o stavební materiály seřazené do skladby s přidělenou tloušťkou. Kromě materiálů může tato skladba nést další informace, třeba neprůzvučnost, tedy vlastnosti, které se definují na celou konstrukci.

Parametrické objekty = v každém software se nazývají jinak, ale totožně fungují. Pro ArchiCAD se bavíme o knihovnách a objektech, v Revitu o rodinách. Jedná se o výrobky, které mnohdy nelze definovat materiálem, např. nábytek.

Doplněk software = rozšíření projekčního software jiným programem. Tyto doplňky se většinou instalují instalátorem a po instalaci rozšiřují funkcionalitu původního software.