O nás

VAPIS stavební hmoty s.r.o. a Baustoffwerke Dresden

Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. je 100% dceřinou společností německé právnické osoby Verwaltungsgesellschaft Baustoffwerke Dresden mbH, komplementáře společnosti Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG, která je fyzickým vlastníkem vápenopískové cihelny v Drážďanech. Tento v roce 2006 založil naší společnost jako její jediný 100% vlastník s úkolem prodeje výrobků drážďanské cihelny na českém trhu.

Jsme klasická prodejní a distribuční společnost výrobce, s vlastní právní subjektivitou, přímo řízená svým vlastníkem. Vyrábíme a dodáváme tak na český trh vápenopískové zdící prvky a systémy pod značkami VAPIS, VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO-E již více než 16 let, přičemž vápenopískové prvky, které v České republice prodáváme, jsou v drtivé většině vyráběny v drážďanské cihelně.

Naše společnosti, spolu s dalšími několika závody na vápenopísek, byly několik desetiletí součástí celosvětově působícího výrobce stavebních hmot - koncernu Heidelberg Cement Group se sídlem v německém Heidelbergu. V průběhu roku 2018 a v druhé fázi pak v dubnu 2019 získala podíly na těchto závodech dánská skupina H+H Group, přední evropský výrobce zdicích materiálů. Od května 2019 tak náležíme do skupiny H+H Group. Podrobnosti vizte v informaci v sekci "News".

Závod v Drážďanech je jednou z nejnovějších vápenopískových cihelen na území Německa (závod uveden do provozu v roce 1994), jen v loňském roce v něm naše mateřská společnost realizovala mimo jiné významné investice do nové formovací techniky a závod je tak zcela vybaven a připraven na to, aby dokázal dlouhodobě dostát svým závazkům vyplývajícím z výrobního programu (vizte zde).

Naší ambicí je nadále dlouhodobé působení na českém trhu s vápenopískovými zdícími materiály a posilování naší pozice na něm, jednoznačně to dokládají mimo jiné i investice v závodě v minulých letech.

Certifikace, prohlášení o vlastnostech

Naše mateřská společnost jako prvovýrobce v rámci Evropské unie beze zbytku zabezpečuje systémy sledování kvality výroby a deklarací vlastností výrobků v souladu s platnými normami a legislativou Evropské unie, na každý svůj produkt vydává prohlášení o vlastnostech a původu materiálu, které si příjemce materiálů může zajistit i sám kdykoliv v elektronické podobě na internetové stránce www.dopcap.eu na základě zadání číselného kódu každého výrobku uvedeného na dodacím listu resp. na každé paletě s materiálem. Samozřejmě, na vyžádání Vám rádi zašleme tyto deklarace vlastností i my, stejně jako příslušné technické listy a podklady pro fázi přípravy a plánování stavby.

Prohlášení výrobce o vlastnostech k výrobkům musí existovat kdykoliv nejen po celou dobu výroby daného výrobku, ale i zpětně, a my jsme kdykoliv schopni a připraveni Vám tyto podklady dodat v závislosti na datu dodání výrobku. Není tak v žádném případě jakkoliv ohrožena dostupnost dokumentace pro vyžadovaná úřední řízení ve všech fázích výstavby (stavební povolení, změny stavby, kolaudace apod.).

Nabízíme k dispozici nejširší paletu vápenopískových zdících materiálů na českém trhu, doplněnou o řadu služeb. Jejich těžiště tvoří příslušný poradenský servis ve všech fázích výstavby, počínaje stavebním záměrem, výběrem materiálů, orientačními výpočty výměr přes poradenství ve fázi hrubé stavbu až po hotový dům. K našim službám patří mimo jiné i poradenství ohledně různých energetických standardů a především k protihlukové ochraně. Výrazná přidaná hodnota pak vyplývá z realizací osvědčených prováděcích technologií, systémové péče o stavbu či optimalizací zdiva.

Především systémy VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E splňují a spojují díky své promyšlené koncepci představu tvůrčí architektonické volnosti s hospodárností a efektivitou. Maloformátové cihly, pohledové vápenopískové zdivo i racionální systémy ručního zdění pak kompletují výrobkovou paletu, uspokojující volání architekta po co nejširší možnosti výběru formátů a jejich užití.

Technické poradenství

Downloadcentrum

Prohlášení o vlastnostech